Strona: Publikacje / Studenckie Koło Naukowe Logistyków "LogON"

Publikacje

Wybrane publikacje członków i opiekunów naukowych SKNL od 2013 roku

red. Paulina Bełch, Magdalena Szydełko
 1. Halz A. Trela A., Organizacja transportu ładunków ponadgabarytowych w Polsce, [w:] Młodzi Logistycy w Nauce, pod red. J. Sołtysek, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2013 s. 103-111
 2. Czaja K., Makara M, Logistyka XXII wieku - logistyczne przedsięwzięcia w kosmosie, [w:] Młodzi Logistycy w Nauce, pod red. J. Sołtysek, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2013 s. 81-90.
 3. Halz, A. Ciupak A., Gospodarka odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Rzeszów [w:] TransLogistics 2013. Zbiór prac uczestników IX Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, s. 205-219.
 4. Ochał A., Dobrzański P., Bełch P., Znaczenie systemów WMS w przedsiębiorstwach logistyczno-transportowych, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2013/2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s. 199-206.
 5. Świąder K., Woźniak L., Bełch P., Logistyczny łańcuch dostaw a procesy ekologiczne, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2013/2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s. 207-213.
 6. Trela A., Dobrzański P, Bełch P., Automatyczna identyfikacja w przedsiębiorstwach, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2013/2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s. 215-220.
 7. Bełch P., Marzec A., Łysakowski T., Czynniki doboru partnerów do współpracy w kanale dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie z branży metalowej,  „Logistyka” nr 4/2015, s. 8677-8683.
 8. Szydełko M., Sabat K., Stanoch M., Strategie dystrybucji przedsiębiorstw z branży fotowoltaicznej, "Logistyka" nr 3/2015, s. 5822-5826.
 9. Szydełko M., Jagieła A., Wybrane elementy systemu dystrybucji opakowań z tworzyw sztucznych – aspekty teoretyczne i praktyczne, "Logistyka" nr 4/2015, s. 6115-6123.
 10. Szydełko M., Darłak E., Długosiewicz K., Strategiczne ujęcie dystrybucji w zarządzaniu przedsiębiorstwem z branży piekarniczej w kontekście zmian na rynku pieczywa w Polsce, "Logistyka" nr 4/2015, s. 6105-6114.
 11. Bełch P., Siek K., Szylar K., Determinanty wyboru kanałów dystrybucji wyrobów makaronowych – studium przypadku, „Logistyka” nr 4/2015, s. 2460-2467.
 12. Jankowska N., Szydełko M., Wielokanałowy system dystrybucji przedsiębiorstwa z branży mleczarskiej, [w:] Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logistyki, red. M. Szydełko, P. Bełch, Ł. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016, s. 57-67.
 13. Dziewit P. , Szydełko M., Charakterystyka wybranych dokumentów magazynowych, [w:] Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logistyki, red. M. Szydełko, P. Bełch, Ł. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016, s. 86-93.
 14. Gniewek E., Rybka M., Szydełko M. , Identyfikacja i analiza kanałów dystrybucji przedsiębiorstwa z branży lodziarskiej, [w:] Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logistyki, red. M. Szydełko, P. Bełch, Ł. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016, s. 68-76.
 15. Grabska J., Bełch P., Znaczenie logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.
 16. Niemczak J., Bełch P., Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.
 17. Szylar K., Bełch P., Centra dystrybucji - wybrane zagadnienia, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016
 18. Grabowy M., Wielgosz A., Bełch P., Logistyka w świetle badań literatury, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.
 19. Socha D., Bełch P., Wybrane instrumenty zarządzania w obszarze logistyki na przykładzie przedsiębiorstwa Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 149-160.
 20. Szczęch A., Bełch P., Kanały dystrybucji żywca drobiowego, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 161-167.
 21. Wilk J., Wróbel S., Bełch P., Wielokanałowa dystrybucja słodyczy, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 181-187.
 22. Przewoźnik G., Szydełko M., Wybrane elementy zarządzania procesowego na potrzeby przedsiębiorstwa produkującego materiały o znaczeniu militarnym, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 137-147.
 23. Więcławski K., Zieliński K., Druk 3D - technologia przyszłości, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 169-179.
 24. Socha D., Rozwój transportu kolejowego jako element zintegrowanego systemu transportu w Polsce, [w:] Współczesne problemy logistyki stosowanej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017, s. 261-283.
 25. Grabowy M., Wielgosz A., Zastosowanie Business Intelligence w nowoczesnych magazynach na wybranych przykładach, [w:] Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych, red. B. Galińska, A. Walaszczyk, J. Kopania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, s. 68-75.
 26. Osieczko K., System Kanban w przedsiębiorstwie produkcyjnym,  [w druku].
 27. Grabowy M., Wielgosz A., Szydełko M., Analiza porównawcza polityk jakości wybranych przedsiębiorstw z branży transportowej, [w:] ..., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018 [w druku].
 28. Powęska G., Bełch P., Zintegrowany System  Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Rzeszowie, [w:] ..., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018 [w druku].
 29. Socha D., Optymalizacja światowej gospodarki przemysłowej - przemysł 4.0, [w:] ..., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018 [w druku].
 30. Hałka M., Szydełko M., Rozszerzona rzeczywistość przyszłością przemysłu i logistyki, [w:] Wybrane problemy logistyki mikro- i makroekonomicznej, red. M. Szydełko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 9-17.
 31. Szydełko M., Wielgosz A., Wilk J., Wybrane rozwiązania z zakresu świadczenia usług logistycznych, [w:] Wybrane problemy logistyki mikro- i makroekonomicznej, red. M. Szydełko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 39-52.
 32. Szydełko M., Więcławski K., Wykorzystanie lokalizatorów GPS w logistyce, [w:] Wybrane problemy logistyki mikro- i makroekonomicznej, red. M. Szydełko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 63-72.
 33. Osieczko K., Zwolenik P., Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami na przykładzie gminy Grybów, [w:] Wybrane problemy logistyki mikro- i makroekonomicznej, red. M. Szydełko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 85-96.
 34. Osieczko K., Zdeb J., Logistyka niebezpiecznych odpadów komunalnych, [w:] Wybrane problemy logistyki mikro- i makroekonomicznej, red. M. Szydełko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 97-105.
 35. Szydełko M., Wołowiec P., Systemy identyfikacji wizualnej transportu publicznego, [w:] Wybrane problemy logistyki mikro- i makroekonomicznej, red. M. Szydełko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 123-132.
 36. Osieczko K., Socha D., Analiza stanu kolei w Polsce i krajach ościennych, [w:] Wybrane problemy logistyki mikro- i makroekonomicznej, red. M. Szydełko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 133-143.
 37. Socha D., Techniki szczupłego zarządzania wykorzystywane w przedsiębiorstwach, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 161-170.
 38. Ożóg M., Zarządzanie zapasami, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 171-178.
 39. Oleszycka M., Osieczko K., Systemy informatyczne w logistyce, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/18, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 7-17.
 40. Bała J., Biały A., Kłak M., Wyzwania i innowacyjne rozwiązania w systemach transportowych logistyki miejskiej, [w:] Współczesna logistyka i bezpieczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, pod red. R. Piętowska-Laska, A. Laska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 49-58.
 41. Kłak M., Siembab E., Orłowska W., Innowacje i automatyzacja w logistyce transportu, [w:] Współczesna logistyka i bezpieczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, pod red. R. Piętowska-Laska, A. Laska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 39-46.
 42. Kłak M., Siembab E., Orłowska W., Innowacje i automatyzacja w logistyce transportu, [w:] Współczesna logistyka i bezpieczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, pod red. R. Piętowska-Laska, A. Laska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 39-46.
 43. Kłak M., Sułuja J., Innowacyjne rozwiązania w logistyce, [w:] Współczesna logistyka i bezpieczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, pod red. R. Piętowska-Laska, A. Laska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 25-37.
 44. Macias B., Ocena pracy kierowców zawodowych w świetle badań ankietowych [w:] Wyzwania logistyki, pod red. T. Olejarz, N. Życzyński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 9-23.
 45. Nycz M., Marszałek M., Sułuja J., Zmiana zachowań transportowych studentów rzeszowskich uczelni w związku z pandemią, [w:] Transport w obliczu wyzwań XXI wieku - wybrane problemy, pod red. P. Bełch, P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021,
 46. Obszańska M., Pięta E., Putyło A., RFID – Innowacyjne rozwiązanie wspierające automatyczną identyfikację w przedsiębiorstwach na miarę Przemysłu 4.0”, [w:] Współczesna logistyka i bezpieczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, pod red. R. Piętowska-Laska, A. Laska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 73-84
 47. Obszańska M., Pięta E., Putyło A., Zarządzanie zapasami w świetle wybranych metod oraz koncepcji, ”, [w:] Współczesna logistyka i bezpieczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, pod red. R. Piętowska-Laska, A. Laska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 97-109
 48. Obszańska M., Rola systemów informatycznych w logistycznej działalności przedsiębiorstw [w:] Wyzwania logistyki, pod red. T. Olejarz, N. Życzyński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 51-61
 49. Pacana A., Bełch P., Analiza ryzyka zawodowego kierowcy pojazdu ciężarowego, [w:] Transport w obliczu wyzwań XXI wieku - wybrane problemy, pod red. P. Bełch, P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 147-160
 50. Pacana A., Piętowska-Laska R., Analiza procedur transportu drogowego na granicy polsko-niemieckiej w dobie pandemii COVID-19, [w:] Współczesna logistyka i bezpieczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, pod red. R. Piętowska-Laska, A. Laska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 149-159
 51. Pięta E., Uczestnicy kanału dystrybucji [w:] Wyzwania logistyki, pod red. T. Olejarz, N. Życzyński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 73-81
 52. Putyło A., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym [w:] Wyzwania logistyki, pod red. T. Olejarz, N. Życzyński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 83-90
 53. Siembab E., Orłowska W., Laska A., Inteligentne magazyny jako innowacyjne rozwiązania w branży TSL, [w:] Wybrane wyzwania, problemy i rozwiązania logistyki XXI wieku, pod red. P. Bełch, A. Gazda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 31-39.
 54. Siembab E., Orłowska W., Laska A., Inteligentne magazyny jako innowacyjne rozwiązania w branży TSL, [w:] Wybrane wyzwania, problemy i rozwiązania logistyki XXI wieku, pod red. P. Bełch, A. Gazda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 31-39.
 55. Sułuja J., Analiza działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowego w latach 2017-2019. [w:] Wyzwania logistyki, pod red. T. Olejarz, N. Życzyński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 91-100.
 56. Świątek N., Kłak M., Transformacja logistyki wojskowej [w:] Wybrane wyzwania, problemy i rozwiązania logistyki XXI wieku, pod red. P. Bełch, A. Gazda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 113-125.
 57. Życzyński A., Obszańska M., Życzyński N., Problematyka eco-driving w kontekście ekologistycznego łańcucha dostaw, [w:] Transport w obliczu wyzwań XXI wieku - wybrane problemy, pod red. P. Bełch, P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 101-107

  Bała J., Biały A., Bełch P., Wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie samochodowym, [w:] Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2021/22, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022, s.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję